Naše pracoviště se i letos účastní 2. ročníku projektu skupinové edukace.


19. 4 . 2017 naši účastníci absolvovali první setkání.