O nás

Náš tým

Kvapil Milan

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA

Pracuje jako přednosta interní kliniky FN Motol. Řadu let byl předsedou české diabetologické společnosti (ČDS), je dlouholetým členem výboru ČDS a členem celé řady odborných společností. Je autorem nespočtu odborných, ale i populárně naučných článků na poli diabetologie. Složil dvě atestace z interního lékařství, z diabetoloegie a endokrinologie. Věnuje se zejména problematice metabolického syndromu, včasné diagnostice a odpovídající terapii.

V diabetologické ambulanci na Praze 4 pracuje jako konzultant pro oblast diabetologie a endokrinologie.

Bartášková Dagmar

MUDr. Dagmar Bartášková

Zkušenosti získala na interní klinice FN v Motole, kde pracuje od r.1993. Nejprve na jednotce intenzivní metabolické péče, poté v diabetologické ambulanci. Zde se stále zabývá zejména léčbou diabetu v těhotenství, dále pak léčbou diabetu 1. typu. V diabetologické ambulanci na Praze 4 pracuje od roku 2007. Věnuje se zejména léčbě inzulínem, dále všem dalším způsobům terapie diabetu. Složila atestaci z interního lékařství a z diabetologie, je v přípravě na atestaci z endokrinologie.

Provádí konzultace pro léčbu bolestivé neuropatie metodou MDM.

Hálová-Karoliová Klaudia

MUDr. Klaudia Hálová-Karoliová

Lékařka s atestací z interního lékařství. Pracuje v naší ambulanci od roku 2011.

Specializuje se na léčbu diabetické neuropatie a na léčbu obezity zejména u pacientů s diabetem. Zkušenosti s léčbou obezity získala v rámci postgraduálního školení a stáže v Endokrinologickém Ústavu v Praze. Zároveň absolvovala školení v metodice behaviorální terapie obezity STOB.

Hollay Erik

MUDr. Erik Hollay

Lékař se specializací z vnitřního lékařství, endokrinologie a diabetologie. Zkušenosti získal ve Fakultní nemocnici v Motole, kde pracoval od roku 2001 na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie, poté od roku 2004 v Diabetologickém centru interní kliniky. V naší ambulanci se věnuje zejména endokrinologii, provádí ultrazvukové vyšetření štítné žlázy a punkce štítné žlázy.

Vaňková Simona

MUDr. Simona Vaňková

Zkušená lékařka v oboru endokrinologie, provádí sonografické vyšetření štítné žlázy, i punkci štítné žlázy.

Laco Jozef

MUDr. Jozef Laco

Lékař v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie. 5 let působí v nemocnici Říčany na interním oddělení a diabetologické ambulanci. U nás se věnuje diabetologii, endokrinologii a sonografii štitné žlázy.

Kostarová Jana

MUDr. Jana Kostarová

Lékařka v přípravě k atestaci  z diabetologie a endokrinologie.

Pracovala jako sekundární lékař v nemocnici Kutná Hora, poté nemocnice Beroun.

Během studia zahraniční stáž ve Španělsku (Alicante) a v Turecku (Istanbul).

V naší ambulanci se věnuje diabetologii a endokrinologii, provádí sonografické vyšetření štítné žlázy.

Mazáčková Kateřina

MUDr. Kateřina Mazáčková

Vystudovala 1.LF UK. Od roku 2012 pracovala jako sekundární lékařka na interním oddělení nemocnice v Kutné Hoře, od roku 2014 i jako sekundární lékařka na interním oddělení nemocnice Čáslav, kde se začala věnovat diabetologii.

Křečková Gabriela

Mgr. Gabriela Křečková

- koordinátor zdravotnického zařízení

- koordinátor pro klinické studie

- certifikovaná edukační sestra

 

Nedvědová Radka

Sestra Radka Nedvědová

- zdravotní sestra pro diabetologii

- certifikovaná edukační sestra, která poradí a pomůže s aplikací inzulínu a selfmonitoringem.

Bucková Eva

Sestra Eva Bucková

- zdravotní sestra pro diabetologii a podiatrii

- studijní sestra

- edukační sestra

Pilná Pavla

Sestra Pavla Pilná

- zkušená zdravotní sestra se zaměřením na endokrinologii

Sommerová Barbora

Sestra Barbora Sommerová

Hylenová Miroslava

Miroslava Hylenová, Dis.

Vystudovala obor dietní setra (nyní nutriční terapeut) na střední zdravotnické škole.

Absolvovala specializační studium na NCO NZO , obor poruchy výživy a výměny látek.

Vlastní osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut.

Od roku 1999 pracuje ve FN v Motole, od roku 2005 na interní klinice. Pracovní zkušenosti převážně z diabetologie, obezitologie, nefrologie, gastroenterologie.

Obezitologie - objednat online Jak to u nás vypadá Po - Pá, +420 272 917 011