Naše služby

Diabetologie

Tým lékařů je schopen zajistit komplexní péči o dospělého pacienta s diabetem. Umožní vstupní zaučení pacienta při záchytu cukrovky, dále vedení jakéhokoliv způsobu léčby diabetu. Součástí sledování pacienta s diabetem jsou pravidelné kontroly celkového stavu, vyhodnocení rizika vzniku komplikací či léčba komplikací již vzniklých.ZAJIŠŤUJEME: 

Diagnostiku diabetu 
stanovení diagnózy, vyhodnocení rizika postižení velkých cév.Úvodní výuku při záchytu diabetu
nastavení nejvhodnějšího způsobu léčby, vybavení pacienta potřebnými výukovými materiály, které jsou přizpůsobeny zjištěným laboratorním a dalším nálezům.Dlouhodobé sledování zdravotního stavu
kontroly průměrně po 3-4 měsících ev. podle aktuální potřeby. Pravidelné kontroly zdravotního stavu, posouzení celkového rizika vzniku pozdních komplikací diabetu.

 

Léčbu diabetu v těhotenstvíHospitalizaci
v případě vzniku komplikací a nezbytnosti hospitalizace tuto zajišťujeme ve spolupráci s klinikou diabetologie IKEM nebo ve spolupráci s diabetologickým centrem interní kliniky Fakultní nemocnice Motol.

 

Obezitologie - objednat online Jak to u nás vypadá Po - Pá, +420 272 917 011