Naše služby

Podiatrie

Podiatrie je obor, který se věnuje léčbě postižení dolních končetin u pacientů s diabetem. Je známo, že diabetes vede často k řadě komplikací, diabetické neuropatii (postižení nervů na končetinách), k zužování cév. Důsledkem pak může být vznik poranění na dolních končetinách, které se z výše popsaných důvodů špatně hojí. Léčba je specifická a je nutno pacienta podrobně vyšetřit, aby se zabránilo ztrátě končetiny. V léčbě pacientů podiatrie využívá metod neinvazivních, ale i invazivních ve spolupraci s retngenology a cévními chirurgy.Cílem podiatrické péče je


a) preventivními kontrolami končetin včas odhalit hrozící problém a zabránit vzniku diabetické nohy, naučit pacienty správné péči o končetiny.

b) léčit již vzniklý defekt na končetině tak, aby došlo k jeho správnému zahojení
a pokud je nutné tak ve spolupráci s týmem cévní chirurgie zlepšit prokrvení končetiny tak, aby nedocházelo k vzniku dalších defektů.

c) součástí podiatrického vyšetření je vyšetření přítomnosti diabetické neuropatie, stanovení rizika zůžení cév dolních končetin, ošetření poranění, dále návrh dlouhodobé péče o dolní končetiny.

 

 

Naší specialistkou v oblasti podiatrie je MUDr. Eva Dvořáková!V případě zájmu o vyšetření dolních končetin kontaktujte sestru Evu Buckovou na tel: +420 602 216 304

 

Obezitologie - objednat online Jak to u nás vypadá Po - Pá, +420 272 917 011