O diabetu

O diabetu

Diabetes mellitus je v naší společnosti velmi časté onemocnění. Počty pacientů s diabetem narůstají a s lékařským vývojem též významně narůstá finanční náročnost léčby diabetu, zejména pak jeho pozdních komplikací. V České republice bylo k 31.12.2005 léčeno pro diabetes mellitus 739 000 osob. Meziroční nárůst nových pacientů představuje 3%. V současnosti se pro diabetes léčí 7,2% všech obyvatel, se stárnutím populace se odhaduje, že dojde k navýšení diabetiků nad 10% populace. 26% všech diabetických pacientů je léčeno pro nějakou zdravotní komplikaci.Hlavním cílem lékaře- diabetologa, je zamezit vzniku či progresi pozdních komplikací diabetu, které významně zhoršují kvalitu života pacienta a rovněž zvyšují náklady na léčbu. Nezbytným předpokladem pro oddálení pozdních komplikací diabetu je normalizace hladin krevního cukru, což prokázala řada kontrolovaných studií. je totiž prokázáno, že pokud hladiny krevního cukru dlouhodobě dosahují normálních hodnot tj. nalačno do 6mmol/l a po jídle do 8-9mmol/l, je vznik či zhoršování pozdních komplikací vyjímečné. Problémem v praxi bývá dosažení těchto ideálních hodnot. Jednou z mnoha příčin neúspěchu bývá kromě nevhodně zvolené léčby rovněž nedodržování zásad správné životosprávy. Cílem vedení pacienta v naší ambulanci, je využít všech dostupných způsobů léčby diabetu (výukové a dietní programy, tablety, léčba inzulínem) k dosažení normálních hladin krevního cukru.

 

Více o obezitologi zde

Obezitologie - objednat online Jak to u nás vypadá Po - Pá, +420 272 917 011