O nás

Ambulance diabetologie společnosti Milan Kvapil s.r.o. vznikla v roce 2007.

Zpočátku pečovala o okruh asi 1000 pacientů s diabetem, postupně se rozšiřovala o další odbornosti: endokrinologie a vnitřní lékařství. V současné době poskytuje na dvou pracovištích své zkušenosti asi pro 5 000 pacientům s diabetem či s poruchami žláz s vnitřní sekrecí.

Garance trvalé kvality péče je dána přednostou interní kliniky FN Motole v Praze a bývalým předsedou České diabetologické společnosti prof. MUDr. Milanem Kvapilem a jeho spolupracovnicí z diabetologického centra FN Motol MUDr. Dagmar Bartáškovou. Ta své zkušenosti sbírala ve FN Motol a od roku 2007 se podílí na chodu a organizaci ambulance diabetologie a endokrinologie společnosti Milan Kvapil s.r.o.

V současné době ambulance poskytuje následující péči:

 • Vedení a léčba všech typů diabetu
 • Užívání moderních technologií pro zlepšení kompenzace diabetu (léčba inzulínovou pumpou, užívání kontinuálního monitoringu krevního cukru)
 • Gestační (těhotenský) diabetes, vedení od diagnózy do porodu včetně násedného sledování
 • Příprava pacientů s diabetem před operačními výkony
 • Výuka pacientů: tedy všech dovedností, které jsou ke zvládnutí diabetu nezbytné
 • Terapie komplikací:
  • Infuzní léčba bolestivé neuropatie
  • Podiatrická ambulance: léčba syndromu diabetické nohy
 • Nutriční terapeut: individuální edukace nebo skupinové edukace
 • Endokrinologická ambulance, sonografie štítné žlázy
 • Obezitologická ambulance

O své pacienty pečuje celkem devět lékařů: diabetologů, endokrinologů, obezitolog, šest zdravotních sester, jedna nutriční specialistka. Organizaci a hladký chod ambulancí zajišťuje ze všech sil koordinátorka.

Společnost pravidelně přispívá potřebným (podpora projektů bezpečnosti dětí, mládeže Stonožka, podpora neziskové organizace Okamžik, neziskové organizace Budu pomáhat).

Již od roku 2019 pro Vás pravidelně připravujeme články pro  BLOG ocukrovce.cz, který je věnován zejména možnostem léčby diabetu 1 i 2 typu.  Přináší nejen novinky v léčbě diabetu, ale i řadu užitečných informací, kterou se mohou v životě diabetika hodit. A někdy se taky pobavíte. Budeme rádi, když s námi budete komunikovat.