Dobrý cukr

Projekt Dobrý cukr vznikl s cílem zlepšit vědomí diabetiků 1. a zejména 2. typu o nutnosti správné léčby. Edukace diabetiků o principech léčby z mnoha důvodů není v běžné ambulantní praxi dostatečně využívána.

Přitom správně motivovaný a vyškolený pacient má velký vliv na stav kompenzace diabetu. Nabízíme všem diabetikům a těm, kteří se diabetem zabývají, pomoc při výuce základních dovedností, které jsou pro správnou léčbu diabetu nezbytné.

Autoři: MUDr. Dagmar Bartášková, MUDr. Vladimíra Nekvindová

Cílová skupina: lékaři diabetologové,  pacienti s diabetem,  praktičtí lékaři, laická veřejnost.

Krátké scénky, které jsou prezentovány na Youtube kanálu, ukazují nejčastější omyly a návody pro zvládnutí základních dovedností pro život s diabetem. Ve scénkách účinkují MUDr. Vladimíra Nekvindová jako diabetolog a Bára Štěpánová jako pacientka paní Dobrá, dále MUDr. Dagmar Bartášková, která přidává odborné vysvětlení.

První etapa začala v lednu 2020, kdy bylo spuštěno prvních 10 videií, do konce roku 2020 je v přípravě dalších  10 dílů.

Věříme, že Dobrý cukr Vám bude zábavným pomocníkem při zvládání léčby diabetu.
 

Více na www.dobrycukr.cz

Sledujte nás také na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUMLjWdgwchlvWlyvNlNMNg