prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Představovat profesora Kvapila je skoro tak obtížné, jako si s ním sjednat schůzku.

Dlouho bychom hledali osobnost, která toho tolik udělala pro popularizaci a léčbu diabetu podle nejmodernějších doporučení. Výčet jeho aktivit, přednášek, odborných prací, členství v redakčních radách a odborných společnostech je nekončící. Nelze pominout ani jeho funkci přednosti interní kliniky FN Motol, kterou zastává již od roku 1999 a s ní související organizační a výukové povinnosti (výuka studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

Přesto dokáže stále přicházet s novými podněty, jak přiblížit moderní léčbu diabetu všem pacientům, jak je co nejlépe přesvědčit o tom, že pouze spoluúčastí na léčbě vlastní nemoci mohou dosáhnout kýženého výsledku: dobré stabilizaci nemoci bez vzniku pozdních komplikací diabetu.Každoročně aktivně přednáší na desítkách odborných seminářů, kongresů a symposií.

Pokud se ho osobně zeptáte, čeho si ze své práce nejvíce váží, dozvíte se, že jsou to dvě věci. Jakákoliv úspěšná léčba pacienta a vznik diabetologického registru, který bude poskytovat přesné informace o výsledcích léčby všech nemocných s diabetem v České republice. První výsledky ukazují na setrvalé zlepšování.

Lékař není dobrým lékařem, pokud není pravidelně v kontaktu se svými pacienty. I přes veškeré aktivity a povinnosti, prof. Kvapil pravidelně poskytuje konzultace pacientům se všemi typy diabetu.

Prof. MUDr. Milan Kvapil CSc., MBA působil nejprve jako sekundární lékař ve FN U sv. Anny v Brně, poté na Interní klinice FN Motol v Praze jako sekundární lékař, vedoucí lékař Jednotky intenzivní metabolické péče, docent, profesor a od roku 1999 zde působí jako přednosta kliniky. Složil dvě atestace z interního lékařství, dále z diabetologie a endokrinologie.

Členství v odborných společnostech:

  • Diabetická asociace ČR – prezident
  • Česká diabetologická společnost – člen (2002–2010 předseda, 2010–2014 místopředseda)
  • Česká společnost parenterální výživy a intenzivní medicíny – člen

Členství v redakčních radách:

  • Farmakoterapie, Kasuistiky v diabetologii
  • Medicína pro praxi, Remedia

Pedagogická činnost

  • Výuka českých a zahraničních studentů IV. a V. ročníku Mgr. programu oboru Všeobecné lékařství, 2. LF UK (předměty Interna I a II),
  • předseda zkušební komise pro SZZ z vnitřního lékařství, předseda atestační komise pro zkoušky z vnitřního lékařství
  • Člen vědecké rady České lékařské komory. Člen oborové rady doktorského studie fyziologie a patofyziologie člověka. Člen vědecké rady LF UP Olomouc. 

Prof. Milan Kvapil je odborným garantem kvality léčby v diabetologické a interní ambulanci Diabet2 a diabetologické a endokrinologické ambulanci Milan Kvapil s.r.o.

Po předchozí domluvě je možno domluvit konzultaci ohledně léčby diabetu.